Genderová politika je podle pane poslance Jandy obecně proti pravicovému smýšlení. Proto navrhuje škrtnout podporu neziskovým organizacím, které se zabývají problematikou rovných příležitostí. Celkem se jedná o 7 milionů korun, z nichž měly být financovány projekty pomáhající obětem násilí nebo ženám, které hledají uplatnění na trhu práce. Tyto prostředky by podle něj měly být přesunuty na podporu sportu, kde prý poslouží lépe.

Těžko říct, jak tomu máme rozumět. Možná budeme moudřejší, když nám pan Janda osvětlí, jak se s pravicovým pohledem na svět slučuje stále narůstající podpora sportu z veřejných zdrojů. Připomeňme, že v roce 2016 bylo mezi 20 nejdotovanějšími neziskovkami v ČR hned 13 sportovních svazů a organizací (viz rozbor zde, str. 56).

Celou záležitost kolem návrhu pana Jandy by za jiných okolností snad bylo možné přejít jako plácnutí do vody. V současné zjitřené atmosféře se jí však už stačila chytit média, která ji přefiltrovala do podoby mediálních titulků a zkratek. Důsledkem je nová vlna iracionálních obvinění a nenávistných útoků proti neziskovkám jako takovým. Opravdu to bylo nutné, pane Jando?