Kauza údajně zmanipulovaných dotací pro sport zaměstnává média již řadu dní. Ministryně školství Kateřina Valachová se rozhodla přijmout politickou odpovědnost a podala rezignaci. Hlavní tváří skandálu je však předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Komentátoři a experti se zamýšlejí nad tím, jak tato kauza může poškodit pověst sportu, v této souvislosti je však třeba říci, že ve hře je i pověst neziskového sektoru.

Sportovní organizace, a to včetně těch největších, jsou totiž většinou neziskovky. Už vzhledem ke svému počtu a množství lidí, které sdružují, představují poměrně významnou část neziskového sektoru. Ovšem nejen to. Získávají také poměrně velkou část z prostředků, kterými stát každoročně dotuje činnosti neziskových organizací.

V roce 2015 vynaložil stát na podporu neziskovek téměř 16,5 miliardy korun, z toho mířilo na podporu sportu téměř 30 %, tedy necelých 5 miliard korun. Tak velký díl z dotačního koláče nesměřuje do žádného jiného odvětví, dokonce i rozsáhlá oblast sociálních služeb získává o 1 % méně. Sportovní neziskovky také převažují mezi největšími příjemci dotací. Dotace vyšší než 50 milionů korun ročně získává pouze 28 organizací, přičemž 15 z nich jsou sportovní svazy nebo kluby. Na samém vrcholu žebříčku pak již řadu let trůní Fotbalová asociace ČR, v jejímž čele stojí již zmiňovaný Miroslav Pelta. V roce 2015 získala tato nejštědřeji dotovaná česká neziskovka jen ze státního rozpočtu téměř 314 milionů korun.

Sportovní organizace si stále ještě mnoho lidí s neziskovým sektorem nespojuje, přesto je jasné, že podobné kauzy k jeho důvěryhodnosti nikterak nepřispějí. Přitom důvěra české veřejnosti v neziskový sektor je už dnes na historickém minimu. Podle průzkumu, který provedlo v březnu tohoto roku Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR, důvěřovalo neziskovým organizacím jen 36 % dotázaných. Jedná se o alarmující výsledek. Mimo jiné i proto, že neziskové organizace zdaleka nežijí jen z dotací. Neméně důležitá je pro ně podpora soukromých dárců, ať už individuálních nebo firemních, a dárcovské vztahy jsou založené především na důvěře.

Samozřejmě odmítáme paušální odsuzování sportovních neziskovek, jsme přesvědčeni, že naprostá většina z nich odvádí dobrou a užitečnou práci a svět amatérského sportu si bez nich nelze představit. Avšak transparentnost, spolehlivost a posilování vlastní důvěryhodnosti jako by v oblasti sportu doposud nebyly téma. Ostatně štědré dotace do kapes správných lidí vždy přicházely i bez nich. Pokud ovšem má mít sport provozovaný na neziskových principech nějakou budoucnost a sportovní neziskovky mají být regulérní součástí neziskového sektoru, bude nutné toto uvažování změnit. Jsme přesvědčeni, že zejména velké zastřešující organizace by měly věnovat daleko větší pozornost vlastní transparentnosti a nastavení kontrolních mechanismů. V opačném případě čekají sportovce poměrně krušné časy. Bohužel však nejen je, o další část životně důležité důvěry může díky nim přijít i celý neziskový sektor.